Information från H55

Tyvärr tvingades vi avbryta tävlingen på ForshagaDeje GK den 4/8 p.g.a. åska, när det endast återstod ungefär 1½ timmes spel.

Nytt datum för tävlingen är torsdagen den 28 augusti.

Alla deltagare från den 4/8 är överförda till den nya dagen. Du behöver bara anmäla om du vill ändra önskemål om sen/tidig start eller samåkning.

Ingen startavgift för de som påbörjade tävlingen den 4/8. För deltagare, som inte har möjlighet att vara med den 28/8, betalas startavgiften tillbaka.

Nya deltagare hälsas välkomna!

Sista anmälningsdag för nya deltagare eller avanmälan för deltagarna från den 4/8 är tisdagen den 26 augusti kl 18.00.