Höstmöte 28 oktober 2021

Ett golfår går så fort och nu är det åter dags för Höstmöte

Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till Höstmöte 28 oktober 2021, kl. 18:00.

Plats: Mötet genomförs digitalt

Inbjudan finns bifogad i detta brev
Föredragningslista, verksamhetsplaner m.m. kommer att översändas ca 14 dagar innan mötet.

VÄLKOMNA

Vänliga hälsningar
Styrelsen