Anteckningar ERFA 7/2 2015

Ordförande Sune hälsar välkommen och presenterar styrelsen. Han går igenom dagens tema ”medlemsvård-klubbkänsla” och hans tankar om detta. Hur man välkomnar och känner sig välkommen som ny och gammal medlem.

Lite aktuell statistik, 21 golfdistrikt, 470 aktiva golfklubbar, 474 444 medlemmar i golfklubbarna varav ca 10 % är juniorer. Värmland idag, 17 golfklubbar, 11 601 medlemmar varav 12,5 % är juniorer.

Micke Sahlin presenterade årets juniorledare 2014 som tilldelas Cecilia Rolandsson för hennes aktiva och framgångsrika jobba med Golftjej. Micke fortsatte med att presentera juniorsidan 2015 som ska vara ett komplement till klubbarnas jobb. Vi erbjuder Team Future, Team Wermland och Golftjej för att alla ska få chansen att vara med.

Positiv utveckling för juniorerna i Värmland, det tillkom 412 nya juniorer 2014 men de flesta har inte officiellt handicap och då finns risk att de inte ”fastnar” för golfen och vi riskerar att tappa dem inom kort. Micke erbjuder i sin roll som juniorkonsulent att hjälpa klubbar med deras juniorverksamhet och verksamhetsplaner. Vidare presenterade varje del av juniorsidan lite mer ingående från resp. ansvarig. Gemensamt för alla grupper kommer ett miniCamp 14-15 aug på Hammarö där coacher från SGF kommer och hjälper till.

Magnus Barth, banchef på Arvika GK presenterade sin idé om att kostnadseffektiva lösningar och bättre kvalitet på golfbanorna i Värmland. Detta genom samverkan och samarbete genom finansiering av maskiner. Detta kan ske genom ett maskinbolag där varje klubba har sin plats. Då kan vi ha nyare maskiner till en billigare peng. Magnus vill gärna gå vidare med detta och har även pratat med 12 st. greenkeepers som är positiva.

Gunnar Håkansson från SGF gick igenom aktuellt från förbundet. 2014 var ett positivt år med +0,2 fler medlemmar, fler juniorer samt fler spelade ronder. Detta uppmärksammades i riksmedia och mycket tyder på att klubbarnas nya idéer ger genomslag. Redan nu i feb så har över 5000 fler medlemmar registreras som aldrig varit aktiva i GIT förut. Vi tror att OS i Rio kommer att hjälpa oss ytterligare. Förbundet vill sälja av Svensk Golf, golf.se tillsammans med annan media. GIT-tävling utvecklas. Mycket diskussion handlar om volontärarbete/ideella på golfklubbarna när det gäller försäkringar mm. Att tänka på är också de EU-direktiv för framförallt miljö-direktiv som gäller för våra anläggningar och maskiner. SGF jobbar aktivt för att få fler kvinnor på olika positioner inom klubbar och förbund men också för att behålla dessa inom golfen. Målbilden för framtiden borde vara ”om du vill driva en bra verksamhet bör man utforma en långsiktsplan för detta”. Knutet till denna plan bör en golfchef och utbildad tränare tillsättas som är ansvarig för verksamheten. Slutligen måste rollfördelningen vara tydlig, vem gör vad?

Stig Albecker från aGolf presenterade vad som innefattas i att öka medlemsvården och klubbkänsla. Statistiken visar att även om Värmland ökar så behövs fler. aGolf erbjuder tjänster för bra kommunikation mot medlemmar och gäster. Stig menar på att alla borde ha en verksamhetsmodell som bygger på att man är attraktiv för gästen/kunden/medlemmen. Tänk att man träffar en läkare och inte får en diagnos ställd utan bara blir föreslagen ett förbestämt förslag. En diagnos inom golfen är att ta reda på vad kunden/gästen/medlemmen vill ha. Detta sker genom bra kommunikation. Om man hittar rätt attraktiv nivå så behöver man hitta rätt prismodell att vara prisvärd. Om man lyckas med att vara attraktiv och vara prisvärd så får man lojala medlemmar som blir ambassadörer. Stig menar att svensk golf är världsmästare på att ge rabatter till ingen nytta alls. Vi måste bli bättre på att ta reda på vad gäster/kunder/medlemmar vill ha och hur de mår dvs. ställa rätt diagnos innan vi lägger verksamhetsplan och bestämmer vad vi ska satsa på. Detta blir då oftare rätt till en lägre kostnad.

Stig lämnade över en uppgift till klubbarna som vi la ca 30 min på och det var att skapa en SWOT analys över framförallt kommunikation men också överlag. När du gör en SWOT analys så funderar du på styrkor, svagheter, möjligheter som ligger till grund för att göra en plan eller projekt.

Vid pennan /Martin Lindén