Ekebygolfen 2015

EKEBYGOLFEN

Tävlingsbestämmelser

Distriktets tävling för äkta makar och sambos (mixed), EKEBYGOLFEN

Deltävlingarna spelas på distriktets 18-hålsbanor. Tävlingen har som mål att både kunna tillgodose den idrottsliga och den sociala inriktningen för golfen.

Makar och sambos ska ha samma mantalsskrivningsadress. Tävlingen är öppen för alla.
Högsta handicap som får tillgodoräknas är 36/36. För deltagande i tävling krävs att en av spelarna har officiellt handicap, den andra spelaren i paret kan ha ”högre handicap” men spelar på 36. Herrar spelar alltid från gul tee och damer alltid från röd tee. Orimliga resultat 44-45 poäng eller under 65 slag netto, kommer att rapporteras till hemmaklubbens handikappskommitté.

Hundförbud

2015 genomförs deltävlingarna i två klasser:
A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre.
B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre.

Poängtabell:
1=20p
2=15p
3=12p
4=10p
5=8p
6=6p
7=5p osv. ner till 2 poäng för en 10:e plats
Fr.o.m. 11:e placerade par till sista plats i startfältet i en deltävling får 1 flitpoäng. Detta förutsätter att man fullföljer tävlingen.

Startavgift i samtliga deltävlingar är 300 kr/par inklusive greenfee.
För hemmaspelare bestämmer klubben själv startavgiften, men för samtliga par skall 50 kr/par tillfalla Värmlands Golfförbund som fakturerar arrangerande klubb.
Dessa pengar används för att täcka kostnader i samband med finalspelet.

Finalen i EKEBYGOLFEN 2015 spelas på Sunne GK lördagen den 5/9 2015.
Finalen genomförs i A- och B-klass. Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen. För att få delta i finalen krävs deltagande i minst tre deltävlingar och minst två spelsätt.
Vid finalspelet skall alla deltagare kunna uppvisa minst 3 HCP- påverkande ronder under året.

Övriga par som deltagit i minst tre deltävlingar kan anmäla sig till en reservlista. Om något/några av de inbjudna paren tackar nej erbjuds par från reservlistan att delta. Paren på reservlistan rangordnas efter antal erhållna poäng i poängtabellen.

Sunne GK/VGDF