Trygg idrott för barn

Efter beslut på Riksidrottsmötet 2019 finns det från och med 1 januari 2020 ett krav på att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag med direkt och regelbunden kontakt med barn.

Detta för att undvika att personer som begått och dömts för grova brott anställs eller anlitas inom idrotten.

För golfen har förbundsstyrelsen beslutat att klubbar och distriktsförbund ska begära in begränsat registerutdrag årligen för personer som i sina jobb eller uppdrag har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år. På förbundsnivå gäller det för alla anställda och ledare oavsett arbetsuppgift.

Det finns bra information och tillämpningsregler för golfklubbar och golfbolag på https://golf.se/tryggidrott