Tävlingsförbud tills vidare (uppdaterad 10/5)

Alla VGDFs tävlingar (Ekeby, H50/D50 och Junior) inställda tills vidare (gäller till 30 maj) – Stark avrådan från tävling i Golfsverige

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). 

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. 

Uppdatering 19 april

Lättnader i tävlingsavrådan för barn och ungdom
Uppdatering 30 april: Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med 28 april spela enstaka tävlingar utomhus. Detta enligt nya besked från Folkhälsomyndigheten (FHM). Tävlingarna ska genomföras lokalt eller med begränsat resande. Det är med andra ord fortfarande av stor vikt att de allmänna råden för att begränsa smittspridningen efterföljs. Läs mer hos Riksidrottsförbundet.

Rekommendationer för golfen: SGF avråder fortsatt Golfsverige från att arrangera tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, men enstaka tävlingar för personer födda 2002 eller senare undantas från den starka tävlingsavrådan. Det innebär:

✓ Golfklubb/golfdistrikt kan arrangera tävlingar för personer födda 2002 eller senare med deltagare från samma distrikt.
✓ Arrangerande klubb avgör om tävlingen ska spelas enligt ordinarie regler för golfspel eller enligt den Covid-19-relaterade vägledningen för regler för golfspel.
✗ Dessa juniortävlingar kommer inte att ingå i SGF Golf Ranking.

OBS! Skärpta lokala rekommendationer kan förekomma och gäller då i första hand. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region innan beslut fattas om att arrangera tävling för barn och ungdom.

Fortsatt stark avrådan från övrig tävlingsverksamhet
För golfspelare födda 2001 eller tidigare är SGF:s starka rekommendation fortsatt att tillsvidare inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan).

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking.

Omvärderas veckovis
Uppdatering 3 maj: SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller fortsatt till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis, numera med tre veckors framförhållning. Nytt beslut kommuniceras måndag 10 maj.

Innebörd och förtydligande:

Av denna definition följer att nedanstående gäller så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

  1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).
  2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.
  3.  GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.
  4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am.
  5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under förutsättning att alla övriga råd och föreskrifter följs. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.
  6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande.
  7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för gruppmedlemmarna.
  8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

LÄS MER https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/