Introduktionskort & Greenfeesamarbete – Värmland

Alla klubbar (förutom Sommarro Golf) har 10 st introduktionskort som de förfogar över och ska delas ut till ideella i klubben som gör ett stort jobb av värde för klubben. Dessutom erhåller elever på NIU Golfgymnasium kort att nyttja men då gäller spel måndag-fredag.

Dessa kort ger innehavaren möjlighet att spela utan kostnad på andra banor i länet (förutom Sommarro). Man får spela två gånger per bana/år och tanken är att man ska få inspiration och i studiesyfte. VGDF har ytterligare kort för de som sitter i VGDFs styrelse och andra som hjälper till på distriktsnivå. Innehavare av kort bör kontakta klubben man ämnar besöka och upplysa om att man har ett kort minst en dag innan besöket. Vid ev. missbruk av kort kommer kortet att dras in och ärendet anmälas till hemmaklubb.

Dessa personer läggs med i GIT och är med i ”en egen klubb” som heter VGDF Introduktionskort. För att klubben man besöker ska kunna se dessa personer behöver varje klubb (som har tidsbokning i GIT) lägga in en avgiftsregel så att alla medlemmar får 0 kr i greenfee. Du som har ett introduktionskort kan be din hemmaklubb skriva ut ett hcp-bevis där de tillfälligt byter din hemmaklubb till VGDF Introduktionskort. Då har du något att visa upp om du vill det.

Rapportera in de som ska ha introduktionskort eller hör av dig om du har några frågor till Gun Ohlsson på VGDF via mejl gun.ohlsson@bredband.net.

Rapporterade och inlagda 2023 (uppdaterad 2023-07-03) 

 • Arvika GK
 • Bryngfjordens GK
 • ForshagaDeje GK
 • Hammarö GK
 • Kils GK
 • Kristinehamns GK
 • Saxå GK
 • Sunne GK
 • Torsby GK
 • Uddeholms GK
 • Årjängs GK

Greenfee samarbete – Värmland

Alla fullvärdiga seniormedlemmar på en Värmlandsklubb erhåller 70 kr lägre greenfee än motsvarande ordinarie vid speltillfället förutom spel på Bryngfjorden Golf, Hammarö GK, Karlstad GK och Sommarro Golf.