VGDF Regler/Domare

Förbundsdomare:

Pekka Calais (Bryngfjordens GK)
Tel: 070-543 30 20
E-post: pecal@bredband.net

Distriktsdomare:

Anders Skoglund (Sommarro GK)
Tel: 070-515 31 10
E-.post: 64skoglund@gmail.com

Birgitta Höjer (Bryngfjordens GK)
Tel: 070-224 57 50
E-post: birgitta.hojer@hotmail.com

Bengt Segerud (Kristinehamns GK)
Tel: 070-553 00 67
E-post: Bengt.segerud@telia.com

Kjell Andersson (Karlstads GK)
Tel: 070-413 74 16
E-post: ransatersgatan.31@telia.com

Mats Görrel (Hammarö GK)
Tel: 070-284 14 50
E-post: mats.gorrel@gmail.com

Mats Tallnäs (Bryngfjordens GK)
Tel: 070-728 27 94
E-post: mats.tallnas@karlstad.se

Tobias Edén (Bryngfjordens GK)
Tel: 070-146 22 33
E-post: hobbe78@gmail.com

Urban Åhs (Bryngfjordens GK)
Tel: 070-694 02 40
E-post: urban.ahs@telia.com


Uppdaterat: 2022-04-28