Golf i Värmland är Värmlands Golfdistriktsförbunds hemsida där vi samlar all information och nyheter om distriktets kommittéer, tävlingar, klubbar mm. VGDF och dess styrelse skall inom ramen för RF:s, SGF:s och GDF:s stadgar svara för distriktets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemsklubbarnas intressen.

Här hittar du senaste nyheter, information om de värmländska golfklubbarna, information om Ekebygolfen och andra tävlingar, läsa mer om vår juniorsatsning eller få rätt kontaktuppgifter till styrelsen och andra kontaktpersoner

Välkommen till Golf i Värmland!