VGDF Utmärkelsepolicy

Värmlands Golfförbund har följande utmärkelser:

 • —Guldmärke
 • —Silvermärke

Distriktets utmärkelser är avsedda att användas som erkännande och för förtjänstfullt arbete inom golfsporten. Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvudsak sittande eller avgående styrelseledamöter, andra förtjänta ledare och anställda på klubb och distriktsnivå.

Hittills har följande personer mottagit utmärkelser:

 • Stig Höglund, Guldmärke 2017
 • Birgitta Johansson, Guldmärke 2017
 • Michael Sahlin, Guldmärke 2019
 • Sune Moberg, Guldmärke 2019
 • Anna Karin Jurefalk, Guldmärke 2019

Guldmärke

Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb. Märket utdelas vid distriktsmöte eller annat lämpligt evenemang.

Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller varit verksam. På kortet framgå namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

Silvermärke

Silvermärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och klubb.

Märket utdelas vid distriktsmöte eller annat lämpligt evenemang. Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller varit verksam. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet gäller i 5 år.

Arbete inom golfdistriktsförbund ger :

 • —Ordförande 5 poäng/år
 • —Styrelseledamot och sektionsordförande 3 poäng/år
 • —Ledamot av GDF sektion 1 poäng/år
 • —Valberedning 1 poäng/år
 • —Distriktsdomare 1 poäng/år

Arbete inom golfklubb ger:

 • —Ordförande 4 poäng/år
 • —Styrelseledamot och sektionsordförande 2 poäng/år
 • —Sektionsledamot 1 poäng/år
 • —Intendent/klubbchef 1 poäng/år

Poängskala:

Guldmärke 40 poäng (varav minst 20 GDF poäng)

Silvermärke 20 poäng (varav minst 10 GDF poäng)

Anmärkning 1

Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.

Anmärkning 2 

Denna poängskala är rådgivande för tilldelning av guldmärke och utgör tillsammans med distriktsstyrelsen individuella bedömning underlag för beslut. Detta gäller inte silvermärke.