VGDF Regler/Domare

Förbundsdomare:

Pekka Calais (Bryngfjordens GK)
Adress: Trysilvägen 19 A, 653 50 Karlstad
Tel. mobil: 070-543 30 20
E-post: pecal@bredband.net

Distriktsdomare:

Anders Skoglund (Sommarro GK)

Tel: 070-515 31 10

E-.post: 64skoglund@gmail.com

Birgitta Höjer (Bryngfjordens GK)

Tel: 070-224 57 50

E-post: birgitta.hojer@hotmail.com

Bengt Segerud (Kristinehamns GK)

Tel: 070-553 00 67

E-post: Bengt.segerud@telia.com

Kjell Andersson

Tel: 070-413 74 16

E-post: ransatersgatan.31@telia.com

Lennart Odeblad (Uddeholms GK)

Tel: bost: 0563-101 55, mob: 070-785 12 72

E-post: lennartodeblad@gmail.com

Marie Salevik (Karlstads GK)

Tel: 073- 944 33 86

E-post: marie.salevik@hotmail.com

Mats Görrel (Hammarö GK)

Tel: 070-284 14 50

E-post: mats.gorrel@gmail.com

Mats Tallnäs (Bryngfjordens GK)

Tel: 070-728 27 94

E-post: mats.tallnas@karlstad.se

Patric Berntsson (Bryngfjordens GK)

Tel: 073-748 18 11

E-post: patric.berntsson@gmail.com

Tobias Edén (Bryngfjordens GK)

Tel: 070-146 22 33

E-post: hobbe78@gmail.com

Urban Åhs (Bryngfjordens GK)

Tel: 070-694 02 40

E-post: urban.ahs@telia.com