SGF Klubbrådgivare

SGF har från 2016 klubbrådgivare som alla klubbar kan använda som resurs. Det övergripande målet med klubbrådgivningen är att skapa en grund för välmående golfanläggningar i Sverige med nöjda medlemmar, gäster och medarbetare, vilket i sin tur leder till en ekonomi i balans med en attraktiv verksamhet för golfanläggningarna.

I Värmland har vi en rådgivare som delar på klubbarna, kontakta gärna Staten för mer information och assistans:

Stefan Janson

Ansvarig för klubbar i Dalarna, Bohuslän Dal, Närke, Västmanland och ett antal klubbar i Värmland.

Kontakt: stefan.janson@golf.se, 08-622 15 92

Läs mer om klubbrådgivarna på www.golf.se/klubb-och-anlaggning/Klubbradgivning/