Juniortävlingar 2017


Här är en bra länk för att sätta sig in i tävlingssystemet för junior, golf.se/tavling/juniortavlingar/tavlingar/

Skandia Tour 2017

Första nivån i tävlingstrappan för juniorer är Skandia Tour First, det finns sex speltillfällen under året i distriktet. Nästa nivå heter Skandia Tour Future och Värmland har blivit tilldelad en sådan tävling i år. Den högsta nivån heter Skandia Tour Elit.

Skandia Tour First och First B-klass & Rookie-klass

 • Hammarö GK, 14 maj
 • Sommarro Golf, 11 juni
 • Kristinehamns GK, 1 juli
 • Bryngfjordens GK, 30 juli
 • Eda GK, 20 augusti
 • Billeruds GK, 10 september

Skandia Tour Future (Nivå 2)

 • Karlstads GK, 29-30 juli

Skandia Cup

Senast den 28 juni ska klubbkval spelas.
Gruppkvalet för Värmland

 • Årjängs GK, 6 juli

 

Varför två juniortävlingar på samma datum, Skandia Tour First och First B-klass & Rookie-klass?

SGF har en tävlingstrappa i tre nivåer Skandia Tour- First, Future och Elit. De främsta 10 % i resultatlistan får en uppflyttningsplats till nästa nivå. I nivåerna Future och Elit får spelaren rankingpoäng och det är dessa som ligger till grund för uttagning till en tävling. När man anmäler sig kan man anmäla sig till en spelplats per nivå. Efter sista anmälningsdag prövas anmälan mot den högsta nivån först och sedan nedåt. För att kunna anmäla sig till Skandia Tour First betalas en touravgift på 350 kr (gäller för hela säsongen) vilket görs i Min Golf vid första anmälningstillfället.

Den här administrationen med betalning av touravgift, uttagningsprövningar mot olika nivåer samt uppflyttningsplatser till nästa nivå gör att man inte kan ha flera olika klasser i Skandia Tour First. Vi vill skapa möjlighet för många juniorer att tävla. Därför lägger vi upp en parallelltävling samma datum för att få med B-klass & Rookie-klass, vi kallar den då First B-klass & Rookie-klass.

 

Tävlingsmanualer

SGF Juniortävlingar tävlingsmanual 2017
Sammanfattning för Skandia Tour First samt manual för First B-klass & Rookie-klass:

Skandia Tour First

 • Tävlingen läggs upp av SGF i GIT.
 • Sista anmälningsdag är cirka två veckor innan tävlingsdag
 • Till denna tävling måste junioren betala en touravgift på 350 kr (gäller för hela säsogen). Detta görs vid första anmälningstillfället i Min Golf.
 • Efteranmälningar görs till SGF, juniortavling@golf.se, namn, golf-id samt spelplats mailas
 • Junioren måste registrera sig i Min Golf, samtidigt som detta görs betalas startavgiften. Senast kl.12.00 tre dagar innan första tävlingsstart måste registrering/betalning vara gjord. Startavgiften är 200 kr.
 • Tävlingsansvarig på klubb får behörighet av SGF för att kunna administrera tävlingen.
 • Spelform 18 hål, slaggolf scratch.
 • SGF står för prisbord
 • De tio främsta procenten i startfältet får flytta upp till Future nästkommande omgång

First B-klass & Rookie-klass

 • Tävlingen läggs upp av arrangerande klubb på samma datum som Skandia Tour First
 • B-klass spelar 18 hål, poängbogey, en klass för Pojkar och en klass för Flickor, gul och röd tee eller motsvarande. Hcp 36 eller lägre.
 • Rookie-klass spelar 9 hål, poängbogey, en gemensam klass för Pojkar och Flickor, röd tee eller annat lämpligt tee, detta kan arrangerande klubb bestämma. Hcp 37-54.
 • Anmälan sker via Min Golf, lägg torsdag kl.12 som sista dag att anmäla sig (i den vecka som tävlingen ska spelas)
 • Valfri tid för första start, men ha gärna i åtanke att juniorerna kommer från hela Värmland.
 • Startavgift B-klass 100 kr, Rookie-klass 50 kr
 • 80 % av startavgiften ska gå till priser, priser tilldelas (minst) de tre första spelarna i respektive klass.
 • Om klubben har frågor om regler och eller banuppsättning kan kontakt tas med distriktsdomare Leif Nyström, 070-293 18 72.

Caddie

För Skandia Tour First gäller caddieförbud.

Det är tillåtet att som förälder eller annan person vara caddie till junioren som deltar i First B-klass och Rookie-klass. Värmlands Golfförbund ser positivt på detta då det kan skapa förutsättningar för att lotsa ut yngre juniorer på tävlingsarenan. Det är viktigt att vi vuxna som finns med under tävlingar tar ansvar och bidrar till att juniorens upplevelse av att tävla genomsyras av kamratskap och glädjen av att delta.

Värmlandsserien

Vi fortsätter även i år med vår serie över säsongen. Den har under åren haft olika namn men i år gör vi det så enkelt som möjligt och kallar den för Värmlandsserien. Värmlandsserien är en sammanställning av deltävlingarna i Skandia Tour First och First B-klass. Vi avslutar serien med den populära finalen på Arvika GK i september.

Vinnaren av en deltävling på Skandia Tour First och First B-klass får 10 poäng och sen fallande från 9-8-7-6-5-4-3-2-1…men ingen spelare får mindre än 1 poäng.

 • Värmlandsserien har en klass för flickor och en för pojkar
 • Pojkar/Flickor som spelar i Skandia Tour First tar med sig sin poängfördelning till Värmlandsserien Pojkar/Flickor. Pojkar/Flickor som spelar i First B-klass tar också med sig sin poängfördelning till Värmlandsserien Pojkar/Flickor. Efter första tävlingen är det alltså två pojkar respektive två flickor som kommer att ha tio poäng
 • Den som fått mest poäng blir vinnare av Värmlandsserien pojkar respektive flickor
 • Vid lika poäng särskiljer vi med lägst HCP.

Närvaroligan för Skandia Tour First och First B-klass

 • Närvaroligan har en klass
 • Den första tävlingen man spelar ger 1 poäng
 • Den andra tävlingen man spelar ger 3 poäng
 • Den tredje tävlingen man spelar ger 5 poäng
 • Den fjärde tävlingen man spelar ger 7 poäng
 • Den femte tävlingen man spelar ger 9 poäng
 • Den sjätte tävlingen man spelar ger 11 poäng

Alla som spelat tävling och kommer på finalen får ett diplom

Kontaktperson för Värmlandsserien: Johan Bergström, johan.a.bergstrom@swedbank.se