Herrsektionen H50

2022


2021

Statuter-Varmlandsserien-2021-v1.1

Kontaktpersoner H50

Ordförande:
Sune Moberg, Arvika GK
Tel. 070-346 47 88
sune@moberg.es

Sekreterare:
Lennart Solberg, Karlstad GK
Tel. 070-524 41 78
len04sol01@gmail.com

Ledamot:
Tomas Liljestrand, Arvika GK
Tel. 070-561 0175
lilja.arvika@telia.com

Ledamot:
Lennart Almqvist, Karlstad GK
Tel. 070-329 34 95
lennart_alma@hotmail.com

Valberedning:
Verner Steffensen, Kils GK
070-667 45 49
vernersteffensen@hotmail.com

Sten Darle, Kils GK
070-926 90 03
sten.darle@telia.com

Olof Nilsson, Billeruds GK
076-114 24 90
ollenil007@outlook.com