Höstmöte 2023

Kallelse till Värmlands GDF:s Höstmöte 2023

Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till Höstmöte och workshop lördag 28 oktober 2023, Plats: Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad

Drop-in fika 9:30
Kl 10:00 -12:30 Workshop
LUNCH
Ca 13:30 Höstmöte

Gäster:
Annica Lundström(Chef klubb- och anläggningsutveckling), Christian Nilsson (Klubbrådgivare) och en ledamot från förbundsstyrelsen.

Vi tar del av fakta från SGF och Demoskop, och diskuterar utmaningar och lösningar

  1. Trender i samhället enligt Demoskop – vilka samhällsutmaningar måste golfen förhålla sig till för framtiden
  2. Nuläget i Golfsverige och våra utmaningar

Vägen framåt, vilka är de viktigaste frågorna att lösa nationellt samt regionalt?

Styrelsen har för avsikt att lägga ut handlingarna för årsmötet på hemsidan med undantag för budgetförslag och ekonomisk redovisning. Förslag till dagordning och handlingar skickas även ut till klubbarna som e-post senast 14 dagar innan mötet. Vänligen ta med er de handlingar ni behöver för mötet.

Eventuella motioner bör inkomma till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.

Samtliga klubbar är röstberättigade enligt den röstlängd som Förbundsstyrelsen beslutat om. Varje klubb har en röst men äger rätt att utse två ombud till årsmötet.

Anmälan önskas senast 20 oktober. Var vänlig ange vilka som kommer från respektive klubb inklusive e-postadress. Det är styrelsens förhoppning att samtliga klubbar deltar med full representation.

Anmälan om deltagande eller ej görs till gun.ohlsson@bredband.net.
Anmälan önskas senast 20 oktober 2022.

Varmt välkomna 28 oktober 2023!

Här hittar du handlingarna till höstårsmöte 2023