GDPR inom golfen

Hantering av personuppgifter i golfen.

Information, tips och råd till golfklubbar och golfbolag kring personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), GIT-bestämmelserna och Idrottens uppförandekod. https://golf.se/for-klubben/golfens-it-system/personuppgifter/

VGDF Personuppgiftspolicy

Vi har utgått från den verksamhet som inte omfattas av GIT utan klubb, driftsbolag, underentreprenörer som hanterat personuppgifter relaterade till klubbens drift.