Ekebygolfen

Prel. program och spelschema för 2019:

 • Lör 4/5 FB PB Sommarro
 • Sön 12/5 GS SG Årjängs GK
 • Sön 19/5 FS PB Hammarö GK
 • Sön 26/5 Irish GS SG Bryngfjordens GK
 • Sön 2/6 GS SG Karlstad GK
 • Sön 9/6 FB SG ForshagaDeje GK
 • Sön 16/6 GS ST Billeruds GK
 • Sön 23/6 Irish GS PB Sunne GK
 • Sön 7/7 FB SG Saxå GK
 • Lör 13/7 FS ST Uddeholms GK
 • Sön 21/7 Irish GS SG Eda GK
 • Sön 28/7 GS SG Kils GK
 • Sön 4/8 FB PB Kristinehamns GK
 • Sön 11/8 GS PG Arvika GK
 • Sön 18/8 FB PB Forsbacka GK
 • Lör 7/9 FS SG Bryngfjorden Final med Bankett


Att tänka på inför starten för Ekebygolfen by Nordic Choice Hotels 2019

 • A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre
 • B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre
 • Alla herrar spelar från gul tee (eller motsvarande)
 • Alla damer spelar från röd tee (eller motsvarande)
 • Prisbord står arrangerande klubb för (gäller deltävlingarna)
 • Pris till bästa bruttoresultat utgörs av två greenfeebiljetter för spel på arrangerande klubbs bana. Dessa gäller för innevarande och nästkommande år.
 • Tävlingen är öppen även för icke Värmlänningar (även finalen)
 • Finalen spelas i 2 klasser.
 • Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen

Vi rekommenderar alla arrangörer att lotta respektive klass för sig och då kan man som spelare önska tidig eller sen start inom klassen. På så sätt minimerar man väntetid efter målgång och kan hålla prisutdelning snabbare (klassvis). Det är också önskvärt att vartannat år lotta klasserna i omvänd ordning.

Officiella Tävlingsbestämmelser Ekebygolfen by Nordic Choice Hotels 2019

Distriktets tävling för äkta makar och sambos.

 • Tävlingen har som mål att både kunna tillgodose den idrottsliga och den sociala inriktningen för golfen.
 • Makar och sambos ska ha samma mantalsskrivningsadress.
 • Högsta handicap som får tillgodoräknas är 36/36. För deltagande i tävling krävs att en av spelarna har officiellt handicap, den andra spelaren i paret kan ha ”högre handicap” men spelar på 36.
 • Herrar spelar alltid från gul tee (eller motsvarande) och damer alltid från röd tee (eller motsvarande).
 • Orimliga resultat 44-45 poäng eller under 65 slag netto, kommer att rapporteras till hemmaklubbens handikappskommitté.
 • För att erhålla pris ska båda deltagarna inneha EGA exakt tävlingshandicap.
 • Den klass som paret startar i ska man fortsätta i, man får kontakta resp. klubb för att ändra klass manuellt om man kommer fel pga. handicap.
 • Hundförbud

Poängtabell:

 • 1=20p
 • 2=18p
 • 3=16p
 • 4=14p
 • 5=12p
 • 6=10p osv. ner till 1 poäng för en 15:e plats

Flitpoäng (1p) till alla som är med på resp. deltävling.

Startavgift i samtliga deltävlingar är 400 kr/par inklusive greenfee.

Vi rekommenderar alla arrangörer att lotta respektive klass för sig och då kan man som spelare önska tidig eller sen start inom klassen. På så sätt minimerar man väntetid efter målgång och kan hålla prisutdelning snabbare (klassvis). Det är också önskvärt att vartannat år lotta klasserna i omvänd ordning.

För hemmaspelare bestämmer klubben själv startavgiften, men för samtliga par skall 75 kr/par tillfalla Värmlands Golfförbund som fakturerar arrangerande klubb. Dessa pengar används för att täcka kostnader med tävlingen samt i samband med finalspelet.

Finalen genomförs i A- och B-klass FS/PB. Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen. För att få delta i finalen krävs deltagande i minst fyra deltävlingar.

Övriga par som deltagit i minst fyra deltävlingar kan anmäla sig till en reservlista. Om något/några av de inbjudna paren tackar nej erbjuds par från reservlistan att delta. Paren på reservlistan rangordnas efter antal erhållna poäng i poängtabellen.