Ekebygolfen tävlingsregler

Officiella Tävlingsbestämmelser 

Distriktets tävling för äkta makar och sambos.

 • Tävlingen har som mål att både kunna tillgodose den idrottsliga och den sociala inriktningen för golfen.
 • Makar och sambos ska ha samma mantalsskrivningsadress.
 • Högsta handicap som får tillgodoräknas är 36/36. För deltagande i tävling krävs att en av spelarna har officiellt handicap, den andra spelaren i paret kan ha ”högre handicap” men spelar på 36.
 • Orimliga resultat 44-45 poäng eller under 65 slag netto, kommer att rapporteras till hemmaklubbens handikappkommitté.
 • Varje arrangör bestämmer vad som gäller för prisplats när det gäller spelade rundor.
 • Den klass som paret startar i ska man fortsätta i, man får kontakta resp. klubb för att ändra klass manuellt om man kommer fel pga. handicap.
 • Hundförbud
 • A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre.
 • B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre.
 • Alla herrar spelar från gul tee (eller motsvarande).
 • Alla damer spelar från röd tee (eller motsvarande).
 • Prisbord står arrangerande klubb för (gäller deltävlingarna).
 • Tävlingen är öppen för fullvärdiga medlemmar en Svensk golfklubb.
 • Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen

Nyheter 2020:

 • Alla tävlingar lottas klassvis och vi lottar klasserna varannan gång tidig/sen. (se program för mer info)
 • H70/D70 har möjlighet att spela en tee framåt (om arrangören kan tillgodose detta).
 • Pris till bästa bruttoresultat utgörs av två greenfeebiljetter för spel på arrangerande klubbs bana. Dessa gäller för innevarande och nästkommande år.
 • Finalen ingår i poängtabellen precis som en vanlig tävling.
 • Ny poängfördelning samt nytt sätt att få flitpoäng (se nedan).

Poängtabell 2020:

 • 1 = 20 poäng
 • 2 = 15 p
 • 3 = 12 p
 • 4 = 10 p
 • 5 = 8 p
 • 6 = 6 p 
 • 7 = 5 p
 • 8 = 4 p
 • 9 = 3 p
 • 10 = 2 p 

Flitpoäng (10 p) delas ut efter 5, 10 samt 15 spelade deltävlingar. Ni kan alltså totalt få 30 flitpoäng under säsongen.

Startavgift i samtliga deltävlingar är 400 kr/par inklusive greenfee. För hemmaspelare bestämmer klubben själv startavgiften, men för samtliga par skall 75 kr/par tillfalla Värmlands Golfförbund som fakturerar arrangerande klubb. Dessa pengar används för att täcka kostnader med tävlingen samt i samband med finalspelet.

Finalen spelas som en FS poängbogey och ingår i poängtabellen. Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen. För att få delta i finalen krävs deltagande i minst fyra deltävlingar. Övriga par som deltagit i minst fyra deltävlingar kan anmäla sig till en reservlista. Om något/några av de inbjudna paren tackar nej erbjuds par från reservlistan att delta. Paren på reservlistan rangordnas efter antal erhållna poäng i poängtabellen.