Ekebygolfen


Spelschema och Resultat Ekebygolfen by Nordic Choice Hotels 2017

Vi har ingen totallistan på denna sida utan hänvisar till resultatet på Min Golf och det som kallas Order of Merit. Kolla gärna igenom totallistan och se så er resultat stämmer då det ibland delas upp beroende på vem i paret som är anmäld först. Hör av er via mail så fixar vi detta!


Att tänka på inför starten för Ekebygolfen by Nordic Choice Hotels 2017

 • A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre
 • B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre
 • Alla herrar spelar från gul tee (eller motsvarande)
 • Alla damer spelar från röd tee (eller motsvarande)
 • Prisbord står arrangerande klubb för (gäller deltävlingarna)
 • Pris till bästa bruttoresultat utgörs av två greenfeebiljetter för spel på arrangerande klubbs bana. Dessa gäller för innevarande och nästkommande år.
 • Tävlingen är öppen även för icke Värmlänningar (även finalen)
 • Hundförbud
 • Att orimliga resultat kommer att rapporteras till hemmaklubben
 • Finalen spelas i 2 klasser.
 • Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen

Officiella Tävlingsbestämmelser Ekebygolfen by Nordic Choice Hotels 2017

Distriktets tävling för äkta makar och sambos.

 • Deltävlingarna spelas på distriktets 18-hålsbanor. Tävlingen har som mål att både kunna tillgodose den idrottsliga och den sociala inriktningen för golfen.
 • Makar och sambos ska ha samma mantalsskrivningsadress.
 • Tävlingen är öppen för alla.
 • Högsta handicap som får tillgodoräknas är 36/36. För deltagande i tävling krävs att en av spelarna har officiellt handicap, den andra spelaren i paret kan ha ”högre handicap” men spelar på 36.
 • Herrar spelar alltid från gul tee (eller motsvarande) och damer alltid från röd tee (eller motsvarande).
 • Orimliga resultat 44-45 poäng eller under 65 slag netto, kommer att rapporteras till hemmaklubbens handikappskommitté.
 • För att erhålla pris ska båda deltagarna inneha EGA exakt tävlingshandicap.
 • Hundförbud

2017 genomförs deltävlingarna i två klasser:

 1. A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre.
 2. B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre.

Poängtabell:

 • 1=20p
 • 2=18p
 • 3=16p
 • 4=14p
 • 5=12p
 • 6=10p osv. ner till 1 poäng för en 15:e plats

Flitpoäng (1p) till alla som är med på resp. deltävling.

Startavgift i samtliga deltävlingar är 350 kr/par inklusive greenfee.

För hemmaspelare bestämmer klubben själv startavgiften, men för samtliga par skall 75 kr/par tillfalla Värmlands Golfförbund som fakturerar arrangerande klubb. Dessa pengar används för att täcka kostnader med tävlingen samt i samband med finalspelet.

Finalen i Ekebygolfen by Nordic Choice Hotels 2017 spelas på Karlstad GK lördagen den 23/9 2017 med efterföljande middag och prisutdelningen på Plaza Hotell i Karlstad.

Finalen genomförs i A- och B-klass FS/PB. Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen. För att få delta i finalen krävs deltagande i minst fyra deltävlingar.

Övriga par som deltagit i minst fyra deltävlingar kan anmäla sig till en reservlista. Om något/några av de inbjudna paren tackar nej erbjuds par från reservlistan att delta. Paren på reservlistan rangordnas efter antal erhållna poäng i poängtabellen.