Kallelse till Värmlands GDF:s höstmöte 2015

vgdf_logo1Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till höstmöte torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 18.00. Plats: Idrottens Hus, Karlstad.

Styrelsen har för avsikt att successivt lägga ut handlingarna inför årsmötet på hemsidan med undantag för budgetförslag och ekonomisk redovisning. Handlingarna skickas även till klubbarna som e-post. Vänligen ta med er de handlingar ni behöver för mötet. Eventuella motioner bör inkomma till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.

Samtliga klubbar i distriktet är röstberättigade enligt den röstlängd som Förbundsstyrelsen beslutat om. Varje klubb har en röst men äger rätt att utse två ombud till årsmötet. Det är styrelsens förhoppning att klubbarna deltar med full representation.

Anmälan om deltagande eller ej görs till info@varmlandsgolfforbund.se, senast den 15 oktober.

Varmt välkomna den 22 oktober.

Arvika den 16 september 2015

Sune Moberg

Distriktsordförande

/ genom Birgitta Johansson

sekreterare