Kallelse till Värmlands GDF:s vårmöte 2016

Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till vårmöte torsdagen den 10 mars 2016 kl. 18.00. Plats: Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad.

Kaffe/the och fralla serveras från kl. 17.15

Föredragningslista samt verksamhetsberättelser för: Styrelsen, Utbildning, Tävling, Junior och Bana kommer att skickas ut som e-post senast 14 dagar innan vårmötet. Handlingarna kommer dessutom att läggas ut på hemsidan. Årsbokslut och revisionsberättelse redovisas på mötet.

Propositioner och Motioner som ska behandlas på Förbundsmötet kommer att finnas utlagda på Svenska Golfförbundets hemsida.

Samtliga klubbar i distriktet är röstberättigade enligt den röstlängd som Förbundsstyrelsen beslutat om. Varje klubb har en röst men äger utse två ombud till årsmötet. Det är styrelsens förhoppning att klubbarna deltar med full representation.

Anmälan om deltagande eller ej görs till info@varmlandsgolfforbund.se senast fredagen den 3 mars. Det går utmärkt att göra anmälan redan nu.

Välkomna !

Michael Sahlin

Distriktsordförande