Info Frödinggolfen 2016

Att tänka på inför starten för Frödinggolfen 2016

 • A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre
 • B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre
 • Alla herrar spelar från gul tee (eller motsvarande)
 • Alla damer spelar från röd tee (eller motsvarande)
 • Prisbord står arrangerande klubb för (gäller deltävlingarna)
 • Pris till bästa bruttoresultat utgörs av två greenfeebiljetter för spel på arrangerande klubbs bana. Dessa gäller för innevarande och nästkommande år.
 • Tävlingen är öppen även för icke Värmlänningar (även finalen)
 • Hundförbud
 • Att orimliga resultat kommer att rapporteras till hemmaklubben
 • Finalen spelas i 2 klasser.
 • Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen

Tävlingsbestämmelser Frödinggolfen 2016

Distriktets tävling för äkta makar och sambos. FRÖDINGGOLFEN

 • Deltävlingarna spelas på distriktets 18-hålsbanor. Tävlingen har som mål att både kunna tillgodose den idrottsliga och den sociala inriktningen för golfen.
 • Makar och sambos ska ha samma mantalsskrivningsadress.
 • Tävlingen är öppen för alla.
 • Högsta handicap som får tillgodoräknas är 36/36. För deltagande i tävling krävs att en av spelarna har officiellt handicap, den andra spelaren i paret kan ha ”högre handicap” men spelar på 36.
 • Herrar spelar alltid från gul tee (eller motsvarande) och damer alltid från röd tee (eller motsvarande).
 • Orimliga resultat 44-45 poäng eller under 65 slag netto, kommer att rapporteras till hemmaklubbens handikappskommitté.
 • Hundförbud

2016 genomförs deltävlingarna i två klasser:

 1. A-klass: sammanlagd exakt hcp 38,0 och lägre.
 2. B-klass: sammanlagd exakt hcp 38,1 och högre.

Poängtabell:

 • 1=20p
 • 2=18p
 • 3=16p
 • 4=14p
 • 5=12p
 • 6=10p
 • 7=9p
 • 8=8p
 • 9=7p osv. ner till 1 poäng för en 15:e plats

Fr.o.m. 16:e placerade par till sista plats i startfältet i en deltävling får 1 flitpoäng. Detta förutsätter att man fullföljer tävlingen.

Startavgift i samtliga deltävlingar är 300 kr/par inklusive greenfee.

För hemmaspelare bestämmer klubben själv startavgiften, men för samtliga par skall 50 kr/par tillfalla Värmlands Golfförbund som fakturerar arrangerande klubb. Dessa pengar används för att täcka kostnader i samband med finalspelet.

Finalen i FRÖDINGYGOLFEN 2016 spelas på Karlstad GK lördagen den 10/9 2016. 

Finalen genomförs i A- B-klass. Till finalen kvalificerar sig de 25 bästa paren i varje klass via poängtabellen. För att få delta i finalen krävs deltagande i minst fyra deltävlingar.

Övriga par som deltagit i minst fyra deltävlingar kan anmäla sig till en reservlista. Om något/några av de inbjudna paren tackar nej erbjuds par från reservlistan att delta. Paren på reservlistan rangordnas efter antal erhållna poäng i poängtabellen.

Karlstad GK/VGDF