VGDFs Idrottslyft

VGDFs mål är att hjälpa och förena golfintressen för alla klubbar inom VGDF. Inom ramarna för detta har VGDF skapat ett projekt där vi avsätter ekonomiska medel till bra projekt som bidrar till fler golfare, fler ideella och att fler får testa på golf.

Alla klubbar har möjlighet att ansöka efter medel inom ramarna och ska göra detta senast 30 juni för projekt under 2017. Målet är att Idrottslyftet ska återkomma inom minst 3 år om det faller väl ut.

Här kan ni som klubb ansöka till ”VGDFs Idrotsslyft”.

Läs information och instruktioner: VGDFs egna Idrottslyft

Kontakta VGDF för mer information eller ev. frågor.