Mer info inför ERFA & Vårmöte 10 mars

Lördag 10 mars har vi VGDFs Erfarenhetsutbyte med efterföljande Vårmöte. Under ERFA kommer vi att gå igenom lite om de nya golfregler som kommer, en ny juniorsatsning samt hur VGDF ska jobba i framtiden. Dessutom kommer vår gästföreläsare Per Kristensson att prata om ”Vad kostar en greenfee och vilken upplevelse får egentligen kunden/gästen?”

Just nu har vi 45 anmälda från 12 klubbar i länet, vi startar dagen med drop-in fika 09:00 och ordinarie program startar ca 09:30 – varmt välkomna till Sommarro Golf vid gamla flygplatsen i Karlstad.

Efter lunch som ingår för alla anmälda har vi årets Vårmöte där vi går igenom vad som hände 2017 samt ser över motioner inom förbundet samt för SGF. På vårmötet är ordförande eller annan representant från klubben välkomna. 

Läs ursprungliga inbjudan här