Välkommen till VGDFs Vårmöte 25/3 kl. 18

Nytt golfår och nya möjligheter

Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till Vårmöte måndagen den 25 mars 18:00 Plats: Sommarro Golfklubb.

Inbjudan finns bifogad här:

Föredragningslista kommer att översändas senare.

VÄLKOMNA

Vänliga hälsningar 

Styrelsen