Välkommen till VGDF Junior

Om du vill fortsätta att utveckla ditt spel så får du här lite tips och nycklar som används på läger och av landslag inom SGF.

Att planera för att nå sina drömmar ör en bra start för att lyckas.

Flera av verktygen kommer du har stor nytta av både som spelare, ledare inom golfen och i livet, för att orka med dina mål gäller det att du känner glädje och har kul 😊

Silen – hur man blir en bra grupp och minimerar onödiga gruff

Spelautvecklingshjulet – har du koll på dina färdigheter och vad som behöver förbättras för att nå dina mål?

Golfpyramiden – hjälper dig att träna på rätt sätt efter den nivå man är på och den man är på väg till, en fortsättning på golfens utvecklingstrappa.

Loopen – lär dig att utvärdera dina slag och ditt spel så att du lättare kan lägga fokus på rätt saker när du tränar inför nästa tävling

Frågor för att hjälpa dig att hitta rätt där du är i din utveckling.

Nu har du tillgång till lite frågor och verktyg.

Denna struktur är den som SGF använder men självklart ska den anpassas utifrån dig och hur du vill utveckla ditt spel.

Ta hjälp av din tränare om du har svårt att komma igång.

Lycka till och välkommen på alla läger och tävlingar med VGDF Junior 2021.