Kallelse till Värmlands GDF:s höstmöte 2014

vgdf_logo1

Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till höstmöte måndagen den 27 oktober 2014 kl. 18.00. Plats: Idrottens Hus, Karlstad.

Styrelsen har för avsikt att successivt lägga ut handlingarna inför årsmötet på hemsidan med undantag för budgetförslag och ekonomisk redovisning. Handlingarna skickas även till klubbarna som e-post. Vänligen ta med er de handlingar ni behöver för mötet. Samtliga klubbar i distriktet är röstberättigade enligt den röstlängd som Förbundsstyrelsen beslutat om. Varje klubb har en röst men äger rätt att utse två ombud till årsmötet. Det är styrelsens förhoppning att klubbarna deltar med full representation.
Anmälan om deltagande eller ej görs till info@varmlandsgolfforbund.se, senast den 20 oktober.
Varmt välkomna den 27 oktober.

Karlstad den 10 september 2014

Sune Moberg
Distriktsordförande