Information från VGDF Utbildning

Hej!

Lite information från VGDF utbildning:

 1. INSTÄLLD KURS Juniorledarutbildning:
  Ledarutbildning steg 2 som skulle genomföras den 15 & 18 oktober 2014 har blivit inställd på grund att ingen anmälan inkommit. Vi ska diskutera-  inom gruppen – om nytt försök ska göras under våren. Återkommer.
 2. NY KURS GIT-Utbildning:
  GIT-utbildning kommer att genomföras torsdagen den 13 november 2014.
  Inbjudan hittar du här: GIT utb. 2014
 3. ERFA-Träff 2015:
  Boka Lördagen den 7 februari 2015 för vår årliga ERFA-träff.

Med vänliga hälsningar
/Maggan Bjällvinger