VGF:s seriespel är inställt

Det finns ett stort intresse att delta i VGF:s seriespel för tremannalag , men att få några klubbar att arrangera en deltävling, det är nästan omöjligt.De enda klubbarna som ställde upp i år är Arvika GK och Årjäng GK .

När man tittar i stort vilka klubbar som ställer upp i de olika tävlingar som åligger VGDF, så är det alltid samma klubbar som får dra lasset varje år.

Om alla klubbarna i Värmland delade upp uppdragen, så att alla vore delaktiga så vore det lättare.

När ni planera nästa års tävlingsprogram, tänk då på att ni skulle kunna lägga in en tävling från VGDF.

Hälsningar
Kenneth Klarström
TKO