Info om Handigolf

Hej

Nedan hittar du info om Handigolf, något som SGF satsar mycket på just nu. Har du frågor om detta får du gärna kontakta mig på 070-5253610 eller vasby_gard@hotmail.com

/Michael Sahlin

—————————————————–

SGF tillsammans med SISU idrottsböcker har tagit fram ett utbildningsmaterial, ett häfte med tillhörande webbplats som är tänkt att stötta och utbilda golfklubben i hur man på ett enkelt sätt startar handigolf på golfklubben. Du får veta som ledare, tränare, klubbchef. styrelse hur du på bästa sätt tar emot golfspelare med någon form av funktionsnedsättning samt hur du behåller dem i golfklubben.
Ni är välkomna till inspirationskväll den 19 april Scandic Väst ,Örebro för genomgång av utbildningsmaterialet samt information om hjälpmedel, bidrag, SISU som resurs samt bygga kontaktnät.

Välkomna med anmälan!!!

Helena Brobeck
Ansvarig Handigolf

Svenska Golfförbundet