Påminnelse Handigolfträff

SGF tillsammans med SISU idrottsböcker har tagit fram ett utbildningsmaterial, ett häfte med tillhörande webbplats som är tänkt att stötta och utbilda golfklubben i hur man på ett enkelt sätt startar handigolf på golfklubben. Du får veta som ledare, tränare, klubbchef, styrelse hur du på bästa sätt tar emot golfspelare med någon form av funktionsnedsättning samt hur du behåller dem i golfklubben.

Ni är välkomna till inspirationskväll onsdagen den 12 oktober på Scandic Väst i Örebro 17.00 -21.00  för genomgång av utbildningsmaterialet samt information om hjälpmedel, bidrag, SISU som resurs samt bygga kontaktnät.

Inspirationskväll Handigolf-Se möjligheter Värmland och Örebro

Välkomna med anmälan!!!

Helena Brobeck

Ansvarig Handigolf