Inbjudan till Introduktionskurs i banskötsel

Till alla Golfklubbar i Värmlands Golfförbund

Inbjudan till Introduktionskurs i banskötsel för säsongsanställda på distriktets golfklubbar.

När:                 tisdag 9/5 2017
Plats:               Karlstad Golfklubb

Målgrupp:

Nya säsongsanställda på bana och kansli, säsongsanställda som har jobbat någon säsong och ideellt arbetande medlemmar som kan beröras av banskötsel                        

Ämne för dagen:

Vi går igenom: Vad golf är och vad en golfbana är och hur den sköts, samt säkerhetsaspekter i kontakt med spelare (1 tim.). Vi gör en banvandring och vi övar på olika skötselmoment ute på plats (2 tim.). Vi går igenom maskiner i maskinhallen (1 tim.).

Program

09:00-09.30 Kaffe o Samling vid maskinhallen på klubben.
09:30-14:00 Utbildning med kort uppehåll för lunch.

Praktisk information

Introduktionsutbildningen, Kaffe o Fralla tar vi inte ut någon avgift för. Lunch betalas av vart och en.

Hjärtligt välkomna till en förhoppningsvis givande dag och med er anmälan, senast fredagen 5/5 på nedanstående adress.

SGF:s Bankonsulent
Mikael ”Bobban” Frisk
Mobil: 070/634 44 98
E-post: mikael.frisk@golf.se