Påminnelse ERFA & Vårmöte 10 mars

OBS, sista anmälningsdag 20 februari.
 
Nedan finns inbjudan till Värmlands Golfdistriktsförbunds ERFA-träff samt Vårmöte 2018 som hålls på samma dag, lördag 10 mars på Sommarro Golf i Karlstad. Vi bjuder in för föreläsning och erfarenhetsutbyte för att utveckla klubben och distriktet tillsammans. Efter lunch är det ordinarie Vårmöte.
 
Till ERFA-träffen är alla anställda, ideella, kommittémedlemmar och övriga engagerade på klubben välkomna och till Vårmöte ber vi minst en representant (som även är röstberättigad) från varje klubb att anmäla sig. 
 
 Anmäl er klubbvis senast 20 februari och återkom med ev. frågor.
Med vänlig hälsning /​ Värmlands GDF