Påminnelse om utbildning för nya regler 2019

Uppdaterad 2018-10-31:

Datum: 2011-11-24

Tid: 08.30- ca 17:00

Plats: Karlstad Universitet, mer info kommer

Pris: Meddelas senare. VGDF kommer stå för en del av kostnaden för att det ska vara billigt för klubbarna.

Vi börjar kl 08.30 med kaffe/the och smörgås, lunch vid lämplig tidpunkt och självklart blir det fika på eftermiddagen.

Utbildningen sker i samarbete med Sisu Idrottsutbildarna

Välkomna /Leif Nyström Regelansvarig VGDF

Nya golfregler från 2019. (Preliminära utbildningsdatum är 24 -25 november).

Tack vare möjlighet till en större lokal går det bra för klubbarna att anmäla fler än som tidigare var sagt.
Till er som inte har anmält er Tacksam för anmälan snarast rules@adductor.st

Utdrag ur Leif Nyströms brev från utskicket som gick ut till era klubbar den 13 september 2018 där ni kan läsa mer om regelutbildningen.

Hej

Jag nämnde på VGDF:S vårmöte om de nya golfreglerna 2019. Det börjar nu att närma sig tiden att börja utbilda era klubbar. Den 20-21/10 åker jag, Pekka Calais och Fredrik Johansson till Stockholm för att gå igenom det utbildningsmtrl som kommer att finnas. Tanken är sedan att Fredrik, Pekka och jag utbildar de som ska utbilda era klubbar en helg i slutet av november. Distriktsdomarna kommer att kallas till ytterligare en helg i jan/feb. Era utbildare får mycket gärna vara med även då.

För att utbildningen på era klubbar ska bli bra bör utbildarna läsa en del innan vår utbildning för att kunna hänga med. Nedan finns information från SGF om vad utbildningarna innehåller. Ni kommer att få mer information på VGDF:s höstmöte.

Vi vill gärna ha in namn på de som vi ska utbilda i era klubbar. Önskvärt är minst två max tre från varje klubb inklusive era distriktsdomare. Någon från tävlingskommittén vore bra.

Maila namn och deras mailadresser till rules@adductor.st