Nya råd & riktlinjer för tävlingar

Folkhälsomyndigheten (FHM) kom den 29 maj med besked att de från och med den 14 juni ändrar sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.
 
SGF har med anledning av det nya beskedet fattat beslut om vilka råd och riktlinjer som gäller för genomförande av klubb- och distriktstävlingar från den 1 juli
om vilka förbundstävlingar som kan börja spelas från den 1 juli. Fram till och med den 30 juni gäller SGF:s nuvarande råd och riktlinjer avseende tävlingsverksamhet.
 
Besluten gäller så länge FHM:s och RF:s nuvarande råd och föreskrifter gäller. Ändras dessa råd och föreskrifter kan beslutet ändras. SGF lämnar nytt besked senast 30 juni eller senast fyra veckor före nästa beslut börjar gälla. En fråga som ställs från många klubbar är hur man ska hantera de personer i riskgrupp som vill vara funktionärer på tävlingar. Hur en klubb ska hantera det ansvarar varje klubb själv för. 
 
Klubb- och distriktstävlingar inklusive H50, D50, Lecab Order of Merit och Ekebygolfen:

  • Tävling kan genomföras från och med den 1 juli.
  • Tävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingen genomförs enligt 1.18.7 i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren, (uppdaterad version publiceras så snart som möjligt)

 
Förbundstävlingar som hålls i Värmland:
 
Följande förbundstävlingar kan genomföras från 1 juli:
 
Teen Cup Klubbkval och Gruppkval (29 spelplatser) och JSM Klubblag Kvalomgång 1
 
Teen Tour (23 spelplatser/omgång)
Skäl: Spelplatserna på First och Future omorganiseras och genomförs som tävlingar över en dag och därmed bedöms resor inte överstiga 2 timmar
 
Ytterligare information gällande de förbundstävlingar som kan genomföras från den 1 juli:
 
Deltagarna uppmanas att följa 1.18.5 i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren, (uppdaterad version publiceras så snart som möjligt)
Tävlingen ska genomföras enligt 1.18.7 i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren (uppdaterad version publiceras så snart som möjligt)
Tävlingarna ska genomföras utan att ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel” tillämpas dvs med ordinarie Regler för golfspel (krattor ska finnas i bunkrar, flaggan får tas ur hålet, ingen förhöjning i hålet  m.m.) Dock kan tävlingsledningen godkänna scorekort i något elektroniskt format, se definitionen av ”scorekort” i Regler för golfspel.