Inbjudan ERFA träff Bana Karlstad GK 20/2

Växjö 2014-02-10
Mikael Frisk
Till alla Golfklubbarna I Värmlands GDF distrikt

Inbjudan till ERFA träff på Karlstad GK
När: torsdagen 20/2 med start: 09.00
Målgrupp: Är samtlig banpersonal (heltid, deltid, säsong etc.), klubbchefer, kanslister, + övriga intresserade.

Program
09.00 – 09.30 Samling med kaffe o macka i klubbhuset på Karlstad GK
09.30 – 12.00 Genomgång av SGFs Bankonsulent

– Resumé från Verksamhetsresan som går i landet
– Nya Växtskydds direktivet vad innebär det för er?
– Resumé från GCSAAs Mässa i USA

12.00 Träffen avslutas med lunch i restaurangen

Praktisk information
ERFA träffen är gratis, men lunch, kaffe o fralla betalas av vart och en på plats!

Hjärtligt välkomna till en förhoppningsvis givande dag och med er anmälan, senast tisdagen 18/2 på adresser nedan:

Mikael ”Bobban” Frisk, SGFs Bankonsulent Småland – Blekinge – Dalarna – Värmland – Örebro
Mobil: 070/634 44 98 E-post mikael.frisk@golf.se
www.golf.se/SGF/bana

Jan Lindberg Banchef Karlstad GK
Mobil: 070/621 11 07 E-post: jan.lindberg@karlstadgk.se