Program ERFA-träffen 7 feb

Syftet med ERFA-träffen är att det ska vara en mötesplats inom Värmlandsgolfen, där vi träffas för att planera gemensamma mål och inriktningar inför år 2015, allt i syfte att nå ännu bättre ”resultat” i framtiden.

Temat för Dagen: ”Medlemsvård-Klubbkänsla”.

Förmiddagen kommer att ägnas åt olika föredragningar enligt bifogat program och
eftermiddagen kommer att bestå av 2st grupparbeten, dels klubbvis och dels kommittévis.

Det är vår förhoppning att så många som möjligt kommer att deltaga i vår årliga ERFA-träff och sista anmälningsdag är onsdagen den 28 januari, men det går utmärkt att anmäla redan nu.

Välkommen till en förhoppningsvis givande golfdag hälsar
Styrelsen för Värmlands Golfförbund
Maggan Bjällvinger