Kurs för Tävlingsledare & Distriktsdomare

Sänder här en inbjudan till ovannämnda kurs.
Vänligen vidarebefordra till alla berörda.

Välkommen med anmälan senast torsdagen den 12 februari.

Ange gärna mailadress på anmälda deltagare, så jag har möjlighet att kontakta samtliga efter anmälningstidens slut.

Med vänliga hälsningar
Maggan Bjällvinger, maggan@maskinekonomi.se
Värmlands Golfförbund