Tävlingslättnader från 1 juni (uppdaterad 17/5)

VGDF återkommer inom kort med uppdatering kring Eekebygolfen, H50 & D50.

Uppdatering 17 maj

Senaste rekommendationerna

Lättnader för tävling från 1 juni

Uppdatering 17 maj: Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar. Läs mer hos FHM samt hos hos Riksidrottsförbundet.

Med utgångspunkt i dessa besked har SGF fattat följande beslut gällande tävlingsverksamhet i Golfsverige:

Rekommendationer till och med 31 maj

► SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott (se definition nedan) gäller fortsatt till och med den 31 maj.
► Alla förbundstävlingar till och med 31 maj är inställda och inga nationella tävlingar registreras i SGF Golf Ranking under denna period.
► Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får spela enstaka lokala tävlingar utomhus (läs mer nedan).

Rekommendationer från och med 1 juni

SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar). Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att:

1. regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.
2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta 1 juni (t.ex. avrådan från resor mer än X timmar).
3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren (uppdaterad version publiceras senare denna vecka och kommer att reglera inom vilka ramar en tävling ska genomföras praktiskt).

Förtydligande – 150-gräns gäller inte golfen

Riksidrottsförbundets artikel om lättnader för idrotten, under rubriken ”Detta gäller från 1 juni”, anges i tredje punkten; ”Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus”. Det är den formuleringen SGF stödjer sig på för golfen. Golfens tävlingsverksamhet bedrivs på avgränsade ytor och kräver att deltagarna är medlemmar i en golfklubb.

Golftävlingar faller alltså inte in under punkt 4 i samma punktlista; ”Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer”, som avser motionslopp som genomförs på allmän mark och (ofta) utan krav på medlemskap.

Lättnader i tävlingsavrådan för barn och ungdom

Uppdatering 30 april: Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med 28 april spela enstaka tävlingar utomhus. Detta enligt nya besked från Folkhälsomyndigheten (FHM). Tävlingarna ska genomföras lokalt eller med begränsat resande. Det är med andra ord fortfarande av stor vikt att de allmänna råden för att begränsa smittspridningen efterföljs. Läs mer hos Riksidrottsförbundet.

Rekommendationer för golfen: SGF avråder fortsatt Golfsverige från att arrangera tävling för spelare födda 2001 eller tidigare till och med 31 maj, men enstaka tävlingar för personer födda 2002 eller senare undantas från den starka tävlingsavrådan. Det innebär:

✓ Golfklubb/golfdistrikt kan arrangera lokala/regionala tävlingar för personer födda 2002 eller senare.
✓ Arrangerande klubb avgör om tävlingen ska spelas enligt ordinarie regler för golfspel eller enligt den Covid-19-relaterade vägledningen för regler för golfspel.
✓ Dessa juniortävlingar kan administreras i GIT Tävling
✗ Dessa juniortävlingar kommer inte att ingå i SGF Golf Ranking.

OBS! Skärpta lokala rekommendationer kan förekomma och gäller då i första hand. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region innan beslut fattas om att arrangera tävling för barn och ungdom.

Definition av yrkesmässig idrott

I nedan dokument hittar du Riksidrottsförbundets övergripande definition av yrkesmässig idrott, samt Svenska Golfförbundets (SGF) definition som gäller specifikt för golfen.

Innebörd och förtydligande:

Av denna definition följer att nedanstående gäller så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

  1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).
  2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.
  3.  GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.
  4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am.
  5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under förutsättning att alla övriga råd och föreskrifter följs. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.
  6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande.
  7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för gruppmedlemmarna.
  8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

LÄS MER https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/