Råd och riktlinjer tävlingsvillkor från 1 juni

Tävlingar och förbundstävlingar kommer att genomföras som planerat från och med 1 juni under förutsättning att:

  1. den lokala arrangören bedömer att regionen där tävlingen spelas inte har råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs.
  2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller Regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta
  3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren

Som en del av er säkert har uppmärksammat publicerades de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren i fredags. I dessa har vi medvetet hållit oss från att ge detaljerade anvisningar/begränsningar bortsett från de gränser som gäller för publik. Det beror på att vi bedömer att hela Golfsverige är medvetna om risken för smittspridning och dessutom tränade på ett helt annat sätt än för ett år sedan i att undvika smittspridning.

Det innebär att tävlingsledningen ska säkerställa att tävlingen genomförs:

• så att deltagarna i alla sammanhang alltid har möjlighet att hålla ett avstånd på minst två meter till närmaste person så att risken för smittspridning minimeras,

• med information till deltagarna om hur smittspridning kan undvikas

• med information till deltagarna om den enskilde spelarens ansvar.

Dessa är de viktigaste förändringarna i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren:

  • Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
  • De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.
  • Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.
  • Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.
  • Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.